Johan Romnes Ellingsen kåserer om sin bestefar med samme navn på Sannidal historielags årsmøte den 4.april 2024

På høstmøtet til Sannidal historielag 02.11.2023 holdt tidligere VG journalist Jon Magnus Ytterbø, forfatteren av boken «Veien til Minnesota», et meget engasjerende foredrag om en reise i nåtid og fortid. Reisen går via Nord-Dakota, Minnesota og etter hvert California. Vi møter Eivind og Aaste (Edwin og Esther) i det nye landet, to blant en million norske innbyggere som søkte lykken i Nord-Amerika i årene fra 1840 til 1940.

På årsmøtet til Sannidal historielag 23.03.2023 holdt Svein Linge, forfatteren av boken «Sabotøren som forsvant» et meget sterkt foredrag om Rubin Langmo. Langmo er også kjent under dekknavnet «Ruben Larsen» (født 9.mars 1920 i Telemark) var en norsk motstandsmann som gjorde tjeneste i Kompani Linge under andre verdenskrig. Han ble tildelt krigskorset med sverd, Norges fremste utmerkelse. 

Foran over 150 personer i Sannidal samfunnshus den 20.oktober 2022 holdt Abraham Sørdalen et meget engasjert kåseri om Vafos Brugs historie. 

Vafos Brugs jubileumsfilm fra 1889 – 2021

Ove Bertelsen kåserer om handelstanden og butikker i Sannidal i gamle dager. Del 1/2

04.11.2021

På det kombinerte årsmøtet/høstmøtet i Sannidal historielag den 4.november 2021 holdt Ove Bertelsen et meget engasjerende og flott kåseri om handelsstanden og butikker i det gamle Sannidal. At det fantes hele 28 butikker i Sannidal i gamle dager var det nok de færreste som viste. Kåseriet var så langt at det måtte deles opp i 2 deler.

 

Ove Bertelsen kåserer om handelstanden og butikker i Sannidal i gamle dager. Del 2/2

04.11.2021

På det kombinerte årsmøtet/høstmøtet i Sannidal historielag den 4.november 2021 holdt Ove Bertelsen et meget engasjerende og flott kåseri om handelsstanden og butikker i det gamle Sannidal. At det fantes hele 28 butikker i Sannidal i gamle dager var det nok de færreste som viste. Kåseriet var så langt at det måtte deles opp i 2 deler.

 

Torstein Lofthaug fremfører diktet "Pensjonistvask"

04.11.2021

På det kombinerte årsmøtet/høstmøtet i Sannidal historielag overrasket Torstein Lofthaug alle med å fremføre det hysterisk morsomme diktet «Pensjonistvask». En flott avslutning på en kveld som for første gang på nesten 2 år samlet over 130 personer i samfunnshuset. 

Jimmy Aasen kåserer om "Vestmar"

18.04.2012

Sannidal historielag har vært heldige å få besøk av Jimmy Aasen ved flere anledninger. På årsmøtet i 2012 trakk Jimmy og hans kåseri om “Vestmar” les mer

Johan Tande kåserer om Sannidal i krigsårene

19.04.2017

På årsmøtet i Sannidal historielag i 2017 fikk over 150 fremmøtte gleden av å høre på en svært engasjert Johan Tande les mer

Rolf Heimdal kåserer om Kil i gamle dager.

19.10.2016

På høstmøtet til Sannidal historielag 19.oktober 2016 kåserte Kils egen sønn Rolf Heimdal og sin oppvekst i Kil les mer

Olav Tveitereid kåseres om ferdelsveier,kulturminner og stedsnavn i Sannidal

19.10.2011

Høstmøtet til Sannidal historielag i 2011 fylte nok en gang opp Sannidal samfunnshus. Over 130 fremmøtte fikk høre Olav Tveitereid les mer

Seniorforsker Niels Bonde kåserer om Dendrokronologi

19.10.2016

På høstmøtet til Sannidal historielag 19.oktober 2016 fikk vi besøk av seniorforsker Niels Bonde les mer

Alf Olav Larsen holder foredrag om feltspat og glimmergruvene i Sannidal​

23.10.2019

Over 120 fremmøte i Sannidal samfunnshus den 23. otkober 2018 fikk høre en meget engasjert foredragsholder Alf Olav Larsen  – les mer

Ragnar Grønåsen holder foredrag om Sannidal bygdetun

24.04.2019

På Sannidal historielag sitt årsmøte i 2019 holdt æresmedlem og
tidligere leder i Historielaget, Ragnar Grønåsen, – les mer

Abraham Sørdalen kåserer om "Bygda vår"

19.10.2018

Abraham er en kjent mann i bygda vår. I 25 år har han reist rundt og intervjuet folk. Mange av dem er sendt på lokalradioen – les mer

Jan Abrahamsen og Ole Andre Enggrav kåserer om oppveksten i Kammerfoss​

19.04.2018

Sannidal historielag sine møter trekker alltid mye folk, og på årsmøtet i 2018 møtte over 180 personer frem for å høre – les mer