Seniorforsker Niels Bonde kåserer om dendrokronologi

DSC_4471

På høstmøtet til Sannidal historielag 19.oktober 2016 fikk vi besøk av seniorforsker Niels Bonde som kåserte om dendrokronologi foran 150 fremmøtte personer.

Dendrokronologi er en metode for absolutt datering av fellingsåret for tømmer. Grunnlaget for metoden er at trær av samme art vil vokse likt når de vokser under like betingelser.

Det betyr at alle trær vil danne en bred årring i en god vekstsesong og en smal årring i en dårlig sesong. Det er denne metoden som har blitt benyttet til å stadfeste alderen på tømmeret i Sannidal kirke.

Facebook
WhatsApp
Print
Twitter
Pinterest