Styret 2024-2025  Navn  E-post  Telefon
       
Leder Kjell Ove Heistad leder@sannidalhistorielag.no 48293803
Nestleder Hanne Sætre hanne.cs@hotmail.com 41676400
Sekretær Ernst Kalseth post@sannidalhistorielag.no 91182609
Kasserer Erik Næsland kasserer@sannidalhistorielag.no 92092485
Styremedlem Johan Ellingsen johan.r.ellingsen@gmail.com 97658011
Leder bygdetun komite Ole Tommy Nyland nylandot@online.no 98228438
Representant «Arven» Anne Sofie Aardalen annesofie.61@hotmail.com 35987956
Varamedlem Inger Kristine Fuglestvedt ikf@outlook.com  97774840
Varamedlem Aud Lien    
Varamedlem Eilert Waasjø