Her ligger en oversikt over hvilke dager Mo skole er i bruk. Ønsker dere å leie skolen til private arrangementer er det bare å ta kontakt med sekretær eller leder. Mo skole er ny oppusset og det er plass til ca. 50 personer. Kjøkkenet er også helt nytt.

Pris kr 300, pr. møte/kveld

Pris kr 1000,- pr. dag

Leietaker rydder lokalet og vasker det etter bruk.

datoarrangementkommentar
mai 2025KonfirmasjonRikke Therkelsen(Sannidal konfirmant)
06.05.2022Konfirmasjon Harald Moen
30.04.2023 Konfirmasjon Ronny Thorsen
26.10.2022Årsmøte Sannidal bondelagOlaf Rinde
31.05.2022BarnedåpIda Malin Hindahl/Rune Pedersen