Årsmøte onsdag 22.april 2020 kl. 18.30

Sted: Sannidal Samfunnshus

Foredragsholder: Ove Bertelsen forteller om gamle butikker i Sannidal

Underholdning: Kragerø sangforening

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre ihende senest 1 uke før årsmøtet.

Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.

Alle er hjertelig velkomne uansett om du er medlem eller ikke

Styret