Det blir dugnad på følgende dager i 2023 med fremmøte på bygdetunet:

DatoFremmøtetidspunktOppgaverKommentar
 15.05. Kl. 17:00 Rake og rydde tunet, samt område fra tunet og ned til Mo skole