Det blir dugnad på følgende dager i 2024 med fremmøte på bygdetunet:

Dato Fremmøtetidspunkt Oppgaver Kommentar
13.5  Kl. 17:00 Samme som tidligere år.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

4