Det blir dugnad på følgende dager i 2022 med fremmøte på bygdetunet:

Dato Fremmøtetidspunkt Oppgaver Kommentar
 12.05.  Kl. 17:00  Rake og rydde tunet, samt område fra tunet og ned til Mo skole