Abraham Sørdalen kåserer om «Bygda vår»

Abraham Sørdalen 191018

Abraham er en kjent mann i bygda vår. I 25 år har han reist rundt og intervjuet folk. Mange av dem er sendt på lokalradioen «Hallo Kragerø», som var på lufta første gang 26. april 1989. Seinere fikk han sitt eget program i lokalradioen,«Bygda vår», hvor han gjorde opptak av begivenheter rundt i distriktet. Første innslaget gikk på lufta 9. januar 1992. Det var noen av disse innslagene og intervjuene, krydret med humor og alvor, Abraham tok forsamlingen med på Sannidal historielags høstmøte 19.oktober 2018

Facebook
WhatsApp
Print
Twitter
Pinterest