Jan Abrahamsen og Ole Andre Enggrav kåserer om oppveksten i Kammerfoss

IMG_6640

Sannidal historielag sine møter trekker alltid mye folk, og på årsmøtet i 2018 møtte over 180 personer frem for å høre på Jan Abrahamsen og Ole Andre Enggrav kåsere om oppveksten i Kammerfoss. Video av kåseriet ligger vedlagt.

Facebook
WhatsApp
Print
Twitter
Pinterest