Markedsdag/Grautfest 28.7

Lørdag 28. juli kl. 12.00-16.00 arrangeres det

Markedsdag/Grautfest på Sannidal bygdetun.

Her vil det som i fjor være salgsboder med husflid
trearbeid, smykker, malerier, gamle bilder, bøker
m.m. De som er interessert i å ha en salgsbod
(gratis) på markedsdagen bes ta kontakt med
Torgunn på 452 05 424 eller
Knut på 944 36 304. 

Styret

Facebook
WhatsApp
Print
Twitter
Pinterest