Høstmøte 20.10.2022

Sannidal blomster til Abraham

Høstmøtet til Sannidal historielag trakk igjen fullt samfunnshus med over 150 fremmøtte. 
En svært engasjert Abraham Sørdalen kåserte om Vafos Brug sin historie. Han viste også jubileumsfilmen til Vafos Brug.

Både foredrag og jubileumsfilmen kan dere se her:

Abraham Sørdalen kåserer om Vafos Brugs historie

Vafos Brugs jubileumsfilm 1889 -2021

Facebook
WhatsApp
Print
Twitter
Pinterest