Årsmøte 2019

Onsdag 24.4.19 kl. 1830 og ut kvelden gjennomføres årsmøte i Sannidal historielag

Vanlige årsmøtesaker

Bildeforedrag ved Ragnar Grønåsen med tittel «Bygdetunet som utgangspunkt for å spre kunnskap om Sannidals historie»

Kjell Ove Heistad forteller og viser bilder fra restaureringen av Dobbedalsstua

Det blir underholdning ved «Mannskoret»

Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet

Alle er hjertelig velkomne uansett om du er medlem eller ikke

Styret

 

Facebook
WhatsApp
Print
Twitter
Pinterest