Styret 2017/18

Styret 2017-2018  Navn  E-post  Telefon
       
Leder  Kjell Ove Heistad  kjellove.Heistad@getmail.no 48293803
Styremedlem  Knut Rinde  knut.rinde@kebas.no 94436304
Sekretær  Ernst Kalseth  post@sannidalhistorielag.no 91182609
Kasserer  Karen Bratlid  karen@sannidalregnskap.no 99251278
Nestleder  Torgunn Sunde  torgunn_sunde@hotmail.com 45205424
Leder bygdetunkomitte  Petter W. Baann  Petter.baann@kragero.kommune.no 99205761
Representant “Arven”  Anne Sofie Aardalen  annesofie.61@hotmail.com 35987956
Varamedlem  Inger Kristine Bratland inger.kristine.bratland@outlook.com 97774840
Varamedlem Ole Tommy Nyland nylandot@online.no  
Varamedlem Rolf Heimdal  

Comments are closed.