Møter

Høstmøte onsdag 24.oktober 2018 kl. 18.30

Sted: Sannidal Samfunnshus

Foredragsholder: Abraham Sørdalen forteller om “Bygda vår”

Underholdning: Det blir ingen underholdning utover foredragsholder på dette møtet.

Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.

Salg av historielagets års kalender for 2019.

Alle er hjertelig velkomne uansett om du er medlem eller ikke

Styret

Årsmøte 2019 dato kommer senere

Sted: Sannidal Samfunnshus

Foredragsholder: kommer senere

Underholdning: kommer senere

Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet

Alle er hjertelig velkomne uansett om du er medlem eller ikke

Styret

 

 

Comments are closed.