Møter

 

Årsmøte 2017 onsdag  19.april kl. 18.30

Sted: Sannidal Samfunnshus

Foredragsholder: Johan Tander holder et foredrag med tittel “Sannidal prestegård under krigen”

Underholdning: Kjølebrønd blåsegruppe spiller

Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet

Alle er hjertelig velkomne uansett om du er medlem eller ikke

Styret

 

Høstmøte onsdag 25.oktober 2017 kl. 18.30

Sted: Sannidal Samfunnshus

Foredragsholder: Avklares senere

Underholdning:Avklares senere

Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.

Salg av historielagets års kalender for 2018.

Alle er hjertelig velkomne uansett om du er medlem eller ikke

Styret

 

 

Comments are closed.